Katowice, ul. Warszawska 6/204
533 627 239 (Wojtek) 790 707 887 (Klaudia)
biuro.oskwojtek@gmail.com

Jak zacząć kurs?

Utwórz Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) w Wydziale Komunikacji Urzędu Miasta lub Starostwa Powiatowego (zgodnie z miejscem zameldowania lub zamieszkania).

Nr PKK złóż w siedzibie naszej firmy najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu.

Do utworzenia Profilu potrzebne Ci będą:
–orzeczenie lekarskie
–zdjęcie do prawa jazdy
–wniosek o wydanie prawa jazdy (druk do pobrania w urzędzie)
–dowód osobisty / paszport
–kserokopia posiadanego prawa jazdy (jeżeli się posiada)
–zgoda rodzica lub opiekuna prawnego (przed ukończeniem 18-go roku życia)
–karta pobytu (w przypadku obcokrajowca)

Badania lekarskie można wykonać w dowolnie wybranej Medycynie Pracy lub w polecanej przez nas przychodni.